Вивчаємо українську мову

               Лебідь, Щука і Рак  (байка)
                   

                   ВИДИ  ТЕКСТІВ
               БУДУЄМО ТЕКСТ- МІРКУВАННЯ
                                  СТИЛІ  МОВЛЕННЯ


      ГОЛОВНІ  та  ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ                                              

                ГОЛОВНІ  ЧЛЕНИ  РЕЧЕННЯ
              

         РЕЧЕННЯ  і  СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
            

              МОЯ  КРАЇНА - УКРАЇНА
                            
                      ЧАСИ   ДІЄСЛІВ
                  

                Самостійні  частини  мови
                            

                    БУДОВА  СЛОВА
               
          ВИГУК- незмінна частина мови
          

 ПРО   МОВУ   ВОРОЖНЕЧІ 
         


         КАЗКА  ПРО  ЧАСТИНИ  МОВИ
      


        СЛУЖБОВІ  ЧАСТИНИ  МОВИ
                   ПРИЙМЕННИКИ
      ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ  МИНУЛОГО  ЧАСУ   В ОДНИНІ  ЗА РОДАМИ
      


 ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ  МИНУЛОГО ЧАСУ  ЗА ЧИСЛАМИ
                 


             ВИЗНАЧАЄМО ЧАСИ ДІЄСЛІВ
                       


                        ДІЄСЛОВА
     

                  ЧАСОВІ ФОРМИ ДІЄСЛІВ
        


ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  (вікторина)    21.02 )
       ДІЄСЛОВО   ЯК  ЧАСТИНА  МОВИ     


 ЗАЙМЕННИК - САМОСТІЙНА ЧАСТИНА МОВИ
      

             Як ти знаєш частини мови?
                  
 Пригадаймо вивчене про частини мови
                            Вибірковий диктант     ( числівник )
       


             Числівник як частина мови
                    
                      Числівник          

       Узагальнення знань про прикметник
                 Змінювання прикметників з родами
       

            Зв'язок прикметника з іменником
            

             ПРИКМЕТНИК (основне)  Прикметники синоніми і антоніми
           (гра-тренажер)        Прикметники-синоніми та
        прикметники-антоніми
      

  ГРА.  МОВНА ТЕМА . ІМЕННИК
                 


ГРА.    МОВНА ТЕМА. ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ
                             ГРА "ПОВТОРЮЄМО ВИВЧЕНЕ"
                        


                      ГРА   "Прикметник"
                                          ГРА   "ЧАСТИНИ МОВИ"
                                                  РІД   ІМЕННИКІВ
       

            КАЗКА ПРО РІД ІМЕННИКІВ
                      


                      РІД  ІМЕННИКІВ
                

                      ЧАСТИНИ МОВИ
              

           СИНОНІМИ І АНТОНІМИ
                

 ПРИКМЕТНИКИ: ЯКИЙ?  ЯКА?  ЯКЕ?
                                   


                   ЧАСТИНИ  МОВИ
                 

           ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ    З-     С-
                    

 ДОЛЯ КВІТКОВОЇ ФЕЇ- ЗОРЯНА ІСТОРІЯ   КАТЕРИНИ БІЛОКУР
        

 КАРТИНИ    КАТЕРИНИ     БІЛОКУР
             

            ВІКТОРИНА. ІМЕННИК
                

 САМОСТІЙНІ І СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
                         

     ГРА "ЧАСТИНА МОВИ-ІМЕННИК"     

                ГРА "ЧАСТИНИ МОВИ"
                    


                  ТЕКСТ.  ТИПИ ТЕКСТІВ
                                 ЗОРОВИЙ  ДИКТАНТ
       

          АПОСТРОФ  ПІСЛЯ  ПРЕФІКСІВ
              ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ЗІ СЛОВАМИ  З -, С -
                        ПРЕФІКСИ     І     ПРИЙМЕННИКИ 
                                              
        
          Правопис префіксів   -  РОЗ  -   БЕЗ
      
                     БУДОВА  СЛОВА
                 

             Корінь.  Спільнокореневі слова
                                    
                              СЛОВНИКОВІ   СЛОВА
     

 КОРІНЬ  СЛОВА У  СПОРІДНЕНИХ СЛОВАХ
                     
                     КОРІНЬ СЛОВА У  МОВОЗНАВІЇ
                  

             ПАМ'ЯТКА  ПРО  БУДОВУ  СЛОВА
                                                  
                                      БУДОВА СЛОВА
         


 Повторення і закріплення про  "Звуки і букви"
за посиланням join.naurok.ua   за кодом  доступу
  4619941  

 
    


             Ненаголошені Е И у коренях слів
                                    


                               Дзвінкі і глухі приголосні
                                  
                                Дзвінкі і глухі приголосні
                                              


                                        Повторюємо голосні           
        
               Тверді та м'які приголосні
                                        
                                         Роди літератури 
ЕПОС                   ЛІРИКА                     ДРАМА
повість                   вірш                        комедія
казка                      пісня                        трагедія
оповідання

       


           Мова і мовлення - це засіб спілкування
                    Мовлення буває усне і писемне.
                                 Стилі мовлення
1. Розмовний  (вдома, на перерві, на вулиці.....)
2.Науково-популярний  ( наукові поняття, факти.....)
3.Художній      ( читання і переказ літ. творів.....)
4.Діловий       (спілкування у аптеці, купування ліків...)
5.Публіцистичний (прослуховування новин по радіо.....)                        Як же з'явилося усне і писемне мовлення
       

                         Культура   усного і писемного мовлення
                                            
                     

                               Частини мови 


            Пригадаємо вивчене у 2 класі                           Склади  прислів'я

  "Товсті " відкриті   і  "тонкі" закриті запитання    КМ   
                      "Товсті" відкриті   запитання починаються:

-Як пояснити, чому..........?
-У чому відмінність.........?
-Що буде, якщо.................?
-Що, якщо..........................?
-У чому причина................?
-Які наслідки......................?
                          
                   "Тонкі" закриті запитання починаються:
-Хто....?,  Що.....?,  Коли.....?,  Де.....?,  Чи вірно.....?,  Може.......?,  Буде......?,  Чи згодні Ви.....?
                  Пригадаємо рід іменників              1.
           
                                       Навчаємося граючись              2.
1.                     Пригадаємо вивчене у 2 класі       3.   
                   

                                                          Будова тексту
                                                                                                             Типи текстів
       


Навчаємося легко, із задоволенням, собі на користь!   1.                                 Пригадаємо будову слова       2.

   Пригадаємо      все про речення у інтерактивній грі     3.

                   

                                                    Поняття про текст             1.
                 


                                             Перевірна робота з теми "Речення"          1.
           

                   Головні члени речення     

                    Підмет і присудок       


                                              Зв'язок слів у реченні  
                         

                                    Складаємо речення.
        
                                                   Зв'язок слів у реченні
      

       

                      Перевірна робота з української мови
                    "Сформованість навички читання"
1.       


    Афіша - повідомлення про культурну подію

      
Пам'ятаймо:  назва - час - місце - для кого - ціна -  де купити - чому потрібно відвідати - обов'язково МАЛЮНОК
               1. Зв'язок слів у реченні. Повторюємо дієслова
              

                        2.Речення. Зв'язок слів у реченні
                     


                                 2. Поширення речень 
                                       Перевіряємо набуті навички
                                          Диктант   
                                           Весна
1.

                           "Народ скаже, як зав'яже"
           Фразеологізми - сталі народні вислови 
1.                          Слова-родичі  (спільнокореневі слова)
2.                                Досліджуємо головні слова в реченні
               (підмет  хто?, що?  і   присудок  що робить?)
                                        Спонукальні окличні речення
 ( захоплення, радість, злість) вимовляємо з більшою силою голосу
                           

                                     Спонукальні речення
        
                            Подорож океаном рідної мови
1.     
                Презентація творчості Галини Малик
             
       

                                 Досліджуємо питальні речення. Діалог
          


            Питальні речення. Розділові знаки та інтонація
        

          Пригадаємо все про розділові знаки у кінці речень

                                                    Поставте речення так, щоб вийшов текст
1.
           Закріплюємо вивчене про види речень за метою висловлювання та інтонацією
 1.
                                                                                 Про розповідні речення

                                  

     
    Види речень за метою висловлювання                                             


                                    Поняття про речення 
       

                 
                                                        Формувальне оцінювання 
                              
                                                                Запрошую друзів
        
                          

                                Службові слова 
      
                         
                            Хто де живе?        


   Любі діти, для закріплення пропоную вам побувати у країніМорфології за посиланням join.naurok.ua .
                             Код доступу 194428               

                      Прийменники - службова частина мови
                    

                             На закріплення з теми "Дієслово"
1.
  

     

 Вивчаємо рідну мову. У країні Морфології.  Дієслово
            1.                                                     
                           


                        
1.                      Говори українською


                            Якщо це вам цікаво
1.

                  Мофологічний розбір іменника.
              

                     Займенник. Закріплення       

                     Пригадаємо частини мови 
        


                      Пригадаємо фразеологізми Вчимося визначати відмінки іменників - знайти для них пару (відмінок) 
     

          
             
                     Пригадаємо фразеологізми:              

                               Наголос      

                    Пишемо- е чи -и
              


                       Пригадаємо будову слова 
             


                            Правопис префіксів з - (с-)
   
  Повторюємо вивчене про слова
               Слова, синоніми та антоніми

 Закріплюємо вже вивчене у 4 класі
                  "Мова і мовлення"
   
  Вчимося писати текст-есе і розрізняти його від інших видів текстів:тексту-розповіді та тексту-опису.
 Текст-есе- це невеличкий за обсягом текст, в якому учень може висловити свої почуття, свої думки, переживання, поставивши запитання і самостійно дати відповідь, аргументуючи її, своє ставлення до тих чи інших подій.
   Уважно прочитайте 3 види текстів і визначте, які це тексти?         
                                    Текст1 
                                   Клен
    Клен коло школи аж палахкотів. Це осінь запалила його вогняними кольорами. Яких тільки відтінків не було на ньому?
І блідо- жовтий, і насичений золотистий, і яскраво-помаранчевий, і багряний, і бордовий. А між ними де-ін-де ще ховався зелений колір літа. Час від часу з кленового полум'я, ніби іскри, відривались зіркоподібні листочки й падали додолу. У цю мить клен нагадував великий бенгальський вогонь.
                                   Текст2
                                   Клен
    Я поверталася зі школи додому. Проходила біля кучерявого клена. Раптом переді мною закружляв жовтий кленовий листок. Я зловила його і подумала:напевно, це клен зробив мені подарунок. А за що? Можливо, щоб підняти мій настрій? А може він хотів нагадати мені про осінь? Чи захотілося клену, щоб я звернула увагу на його красу? А може, просто в ту мить, коли я проходила під кленом, вітер зірвав з нього листок, і він випадково потрапив до моїх рук.
  Але, як би не було, я дуже зраділа такому ніжному подарунку осені.
                                 Текст3
                                 Клен
   Біля нашої школи росте кучерявий клен. Учителька розповідала нам, що він ровесник школи. Його посадили тоді, коли школу збудували, й перші учні переступили її поріг. З того часу минуло багато років. Клен бачив усіх учнів, які навчалися у школі. Він і сьогодні щоранку зустрічає школярів, бажає їм успішного дня.
 А після уроків проводжає додому. Шкільний клен- свідок усіх шкільних подій. 

                


             
                             "Крок вперед"  День 5
       


                  "Крок вперед"  День 4
   

                   "Крок вперед"   День 3
     
  "Крок вперед"  День 2
 


 "Крок вперед" День 1    10.04.2017р. 
 

  Знайомимось з прикметником
       
            


  Пригадаємо все про іменник   

 Збагачуємо словниковий запас 1


  

    


    Цікаве з української мови
       
Вивчаємо рідну мову    

    Вікторина "Мовне асорті"  


 Цікаве з української мови

 Повторюємо вивчене(тест№12)

Повторюємо вивчене( тест№11) 1

Україська мова- наша рідна мова ( тест №10)1                  
Вивчаємо українську з любов'ю (тест№9) 1

  Вивчаємо рідну мову (тест №8)1


          Вивчаємо українську мову(тест№7)

  Українська мова. Прикметник


Укр. мова (тест №6)


                                       Тест №5 
11  


                                                   Тест з української       Цікаве з української мовиЛюбі діти!!!! Виконайте завдання з української мови.


Любі другокласники, спробуйте дати відповіді на питання даного тесту.

Немає коментарів:

Дописати коментар